head_banner

Aplikace molekulové spektroskopie v katalytickém výzkumu

Aplikace molekulové spektroskopie v katalytickém výzkumu

Katalyzátory hrají důležitou roli v rozvoji chemického průmyslu a společnosti.Katalyzátory podporují reformu a rozvoj chemického průmyslu.S procesem industrializace v různých zemích však rozvoj chemického průmyslu přináší i některé ekologické problémy.Vývoj čistých, účinných a ekologických zelených katalyzátorů je hlavní výzvou v průmyslové katalýze.

2代5

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací má výhody vysoké přesnosti, vysokého světelného toku, vysoké citlivosti, vysokých charakteristik a vysoké rychlosti skenování.Může studovat informace o ustáleném a dynamickém vzorku.Je vhodný pro charakterizaci katalyzátoru a má vyzrálé a široké použití.Používá se především ke studiu povrchového složení katalyzátoru, typů kyselých míst na povrchu pevného kyselého katalyzátoru (kyselina L, kyselina B), stavu povrchové adsorpce, interakce mezi nosičem a přísadami a interakce s aktivní složky.V kombinaci s různými režimy vzorkování, in-situ buňkou (propustnost, difuzní odraz) a in-situ infračervenou spektroskopií v kombinaci s ultra-vysokou vakuovou komorou (UHV), je snadné realizovat in-situ spektrální analýzu různých teplot, tlaků, atmosfér. a světlo.V kombinaci s Fourierovou transformací infračervené časově rozlišené funkce je široce používán a upřednostňován při studiu mechanismu katalytické reakce plyn-pevná látka a reakční kinetiky.


Čas odeslání: 19. května 2022