head_banner

Blízký infračervený spektrometr pomáhá monitorovat znečištění ovzduší

Blízký infračervený spektrometr pomáhá monitorovat znečištění ovzduší

Aby bylo možné lépe porozumět globální změně klimatu, zejména výměně skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O, HF, Co, H2O a HDO) mezi atmosférou a biosférou, výzkumné instituce, jako je síť pro pozorování sloupců celkového uhlíku (tccon) a síť pro pozorování změny složení atmosféry (NDACC) byly vytvořeny jedna po druhé.

5

Jedná se o pozemní sítěinfračervené spektrometry(a další přístroje), které využívají slunce jako zdroj světla pro záznam atmosférických spekter v blízkém infračerveném nebo středním infračerveném spektrálním rozsahu.

 

More information, contact:  yingwang@anhaozt.com  +86 19114069667


Čas odeslání: 30. června 2022